Hliníkové systémové profily AGS - Aluminium System Profiles AGS

Hlavní strana X Main page X Ausgangseite    

 

Hliníkové systémové profily typu AGS jsou určeny pro okna, dveře, fasády, zimní zahrady, světlíky a pod. Vyrábí se jak s nepřerušeným tak i s přerušeným tepelným mostem. Jsou vyrobeny způsobem extruze z hlinikovych slitin 6060 a 6063 podle DIN 1748 a 17615.

Aluminium System Profiles AGS for windows, doors, roofing, winter-gardens, workshops.

Made of aluminium alloy 6060 and 6063 according to DIN 1748 and 17615.


Okna, dveře, fasády, zastřešení, zimní zahrady, veřejné budovy, výrobní haly.


Konstrukce: AGS 50 AGS 50E AGS 68 AGS 68E VK AGS 150 AGS 60P AGS 80PK AGS 60AP AGS 50ST
1. Okna:                     
-křídlo                    
-podvěšené                    
-vyklopné                    
-kombinované                    
-zavěšené středem                    
-horizontálně-posuvné                    
-střešní                    
-skládací                    
-posuvné                    
2. Prosklené dveře:                    
-křídlo                    
-posuvné do stěny                    
-skládací                    
-paralelně-posuvné                    
-balkónové                    
3. Uzly prosklení fasád:                    
-vertikální fasáda                    
-nakloněná fasáda                    
-nepřerušená fasáda                    
-osvětlení                    
-zastřešení, kopule                    
-polustrukturní fasáda                    
-ocelo-hliníková kostrukce                  
-odvod kondenzátu                    
-vnitřní úhel                    
-venkovní úhel                    
-transformační úhel                    
-pro komunikace                    
-přechod k stěně                    
-vestavěná okna                    
-vestavěné dveře                  
4. Tloušťka výplně: 3-41 1-45 18-58 1-61 1-6 1-50 32 25 24-40 24
5. Zvukoizolace,dB:     30-32              
6. Hermetičnost EE   C   E2          
7. Tepelná izolace (podle DIN 4108): 3 3 2.1 2.1 3 2.1 2.1     2.1
8. Úprava venkovního povrchu:                    
Konstrukce: AGS 50 AGS 50E AGS 68 AGS 68E VK AGS 150 AGS 60P AGS 80PK AGS 60AP AGS 50ST

Nahoru